Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen.

Työnohjauksesta hyötyvät yksilöt, ryhmät ja yhteisöt, jotka haluavat kehittyä ja varmistaa toimintansa laadun. Se sopii hoito- ja kasvatusalalle,  eri alojen asiantuntijoille, projektityöntekijöille , esimiehille sekä muille työyhteisön jäsenille osaamisen ja ammatillisuuden kehittämiseen.

Yksilötyönohjaus mahdollistaa asioiden luottamuksellisen käsittelyn henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti. Sopii työntekijöille, esimiehille ja johdolle.

Ryhmätyönohjaus tukee kokemuksellista oppimista ryhmässä. Sopii tiimeille, työryhmille, johtoryhmille ja asiantuntijaryhmille.

Työyhteisötyönohjauksessa työyhteisö keskustelee esim. kehittymisestä ja muutoksesta, yhteisistä tavoitteista, toimintatavoista, pelisäännöistä jne.

Työnohjauksen kesto sovitaan asetettujen tavoitteiden mukaan ja tapaamistiheys on 2 – 4 viikon välein. Yhden ohjauskerran kesto 45 – 90 min.