Kelan kuntoutusterapiatukea paripsykoterapiaan

Parin ongelmat voivat olla pitkäkestoista paripsykoterapiaa vaativaa ja silloin kannattaa selvittää, voiko Kelan kuntoutusterapiatuki tulla avuksi. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Kuntoutusterapiatukea haettaessa, toinen puoliso on hakijana. Työ- tai opiskelukykyä uhkaava mielenterveyden ongelma on syy hakea ensin psykiatrilta diagnoosi (esim. masennus, ahdistuneisuushäiriö jne.) ja kolmen kuukauden päästä lausunto psykoterapian tarpeesta sekä lähettää kelalle tukihakemus.

Parisuhteen vakavat kriisit, kuten uskottomuus, sairastuminen, erouhka jne. aiheuttavat monille suurta kuormitusta ja kärsimystä, josta voi seurata mielenterveyden ongelmia joko toiselle tai molemmille suhteessa. Parisuhde voi olla merkittävä tuen lähde kun kuormitus tulee suhteen ulkopuolelta ja siten tukea toipumisessa.

Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa.