Kelan korvaus paripsykoterapiaan

Parisuhteen ongelmat voivat vaatia pitkäkestoisempaa (1-3 v) pariterapiaa. Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea voit hakea, jos olet 16-67 vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Kuntoutusterapiatukea haettaessa, vain toinen puolisoista on hakijana. Psykiatri kartoittaa ensin työ- tai opiskelukykyä uhkaavan mielenterveyden ongelman ja kirjoittaa kolmen kuukauden päästä lausunnon psykoterapian tarpeesta. Sen jälkeen hakija lähettää kelalle tukihakemuksen. Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa.

Suhteen ja elämän kriisit ja muutokset, kuten uskottomuus, sairastuminen, suhteen avaaminen, erouhka, uusperheen perheytymisen haasteet jne. kuormittavat ja uuvuttavat. Parisuhde voi olla merkittävä tuen lähde kun kuormitus tulee suhteen ulkopuolelta ja siten toimia apuna toipumisessa.