Tunnekeskeinen pariterapia

Aikuisten rakkaussuhteissa kiintymys on osa rakkautta. Mitä turvallisemmin toiseen on voinut tukeutua, sitä helpompaa on olla itsenäinen ja riippumaton. Silti aikuisetkin tarvitsevat toistensa huolenpitoa ja tukea. Elämän siirtymätilanteet, joissa koetaan epävarmuutta, kuten lapsen syntymä, isot muutokset, sairaudet tai menetykset nostavat erityisesti tarpeen huolenpitoon ja tukeen.

Kiintymystyylit kuvaavat lapsuuden kiintymyssuhteista omaksuttuja tapoja olla läheisessä ihmissuhteessa. Kiintymystyylit ohjaavat uskomuksia ja odotuksia itsestä suhteessa toisiin: Olenko riittävä ja rakastettava sellaisena kuin olen? Voinko odottaa kumppaniltani huolenpitoa ja voinko luottaa häneen?

On hyödyllistä tuntea kiintymyskäyttäytymisen muotoja, sillä se auttaa ymmärtämään toista ja olemaan myötätuntoinen toisen erilaista toimintatapaa kohtaan. (K. Markova)

Tunnekeskeisessä pariterapiassa tunnistetaan omaa ja toisen kiintymyskäytöstä yhteyden katkeamisen hetkellä, joka näkyy mm. riidoissa. Jokaisella parilla on omanlaisensa negatiivinen kehä, jossa kiintymyskäytös aktivoituu ja joka usein eskaloi parin tilannetta huonompaa suuntaan. Kehän tunnistaminen, oman osuuden näkeminen ja vähitellen kehän pysäytys yhdessä, tuo vakautta parin tilanteeseen. Sen jälkeen työskentely terapiassa keskittyy suhteen haavojen hoitamiseen ja lopulta pari oppii taitoja, joilla he voivat huoltaa suhdettaan tulevaisuudessa aiempaa taitavammin.    

Tunnekeskeinen pariterapia sopii pareille, joilla on halu löytää parempi yhteys ja vakautta suhteeseen sekä halu korjata suhteen haavoja. Työskentelyn esteenä on akuutti päihdeongelma,  väkivalta tai meneillään oleva sivusuhde. Parin tulee sitoutua terapiatyöskentelyyn 10 -25 kerraksi, joskus jopa pidemmäksi aikaa. Terapiakäyntien alkaessa terapeutti ja pari yhdessä tutkivat millainen työskentelytapa olisi heille sopivin.   

Lisätietoa mm. Tunnekeskeisen terapiayhdistyksen sivut sekä kirjat: Johnson, S. 2015. Suojelen sinua kaikelta. Kuinka rakastaa ja tulla rakastetuksi. Psykologien kustannus. ja Johnson, S. 2011. Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Psykologien kustannus.