Mielenterveystalo.fi

Mielenterveystalo.fi on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu. Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin. Mielenterveystalo.fi on käytössäsi aina, kun sitä tarvitset!

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op?paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.

Päihdelinkki.fi Apua seksi- ja pornoriippuvuuteen – tehtäväkirja

Apua seksi ja pornoriippuvuuteen- tehtäväkirja on avuksi silloin, kun seksikäyttäytyminen tai pornon katsominen tuntuu hallitsevan liikaa elämää ja kun pohdit, voisiko sinun tilanteessasi olla kyse seksiriippuvuudesta.

Seksiriippuvuus tarkoittaa mitä tahansa seksiin liittyvää käyttäytymistä tai seksin jatkuvaa ajattelemista ja sitä, että käyttäytyminen ja ajatteleminen hallitsee liikaa elämää ja tuntuu pakonomaiselta. Tämän lisäksi seksikäyttäytyminen aiheuttaa vakavia haittoja henkilölle itselle (sosiaalisia, psyykkisiä ja/ tai fyysisiä) mutta huolimatta haitoista ja siitä, että seksikäyttäytyminen ei juurikaan tuota iloa ja nautintoa, sitä ei pysty lopettamaan.

Maksuton tehtäväkirja auttaa oman tilanteen arvioimisesta ja tarjoaa tiedon ja tehtävien kautta apua seksiriippuvuuskäyttäytymisen hallintaan.

Tunnekeskeinen pariterapia

Aikuisten rakkaussuhteissa kiintymys on osa rakkautta. Mitä turvallisemmin toiseen on voinut tukeutua, sitä helpompaa on olla itsenäinen ja riippumaton. Silti aikuisetkin tarvitsevat toistensa huolenpitoa ja tukea. Elämän siirtymätilanteet, joissa koetaan epävarmuutta, kuten lapsen syntymä, isot muutokset, sairaudet tai menetykset nostavat erityisesti tarpeen huolenpitoon ja tukeen.

Kiintymystyylit kuvaavat lapsuuden kiintymyssuhteista omaksuttuja tapoja olla läheisessä ihmissuhteessa. Kiintymystyylit ohjaavat uskomuksia ja odotuksia itsestä suhteessa toisiin: Olenko riittävä ja rakastettava sellaisena kuin olen? Voinko odottaa kumppaniltani huolenpitoa ja voinko luottaa häneen?

On hyödyllistä tuntea kiintymyskäyttäytymisen muotoja, sillä se auttaa ymmärtämään toista ja olemaan myötätuntoinen toisen erilaista toimintatapaa kohtaan. (K. Markova)

Tunnekeskeisessä pariterapiassa tunnistetaan omaa ja toisen kiintymyskäytöstä yhteyden katkeamisen hetkellä, joka näkyy mm. riidoissa. Jokaisella parilla on omanlaisensa negatiivinen kehä, jossa kiintymyskäytös aktivoituu ja joka usein eskaloi parin tilannetta huonompaa suuntaan. Kehän tunnistaminen, oman osuuden näkeminen ja vähitellen kehän pysäytys yhdessä, tuo vakautta parin tilanteeseen. Sen jälkeen työskentely terapiassa keskittyy suhteen haavojen hoitamiseen ja lopulta pari oppii taitoja, joilla he voivat huoltaa suhdettaan tulevaisuudessa aiempaa taitavammin.    

Tunnekeskeinen pariterapia sopii pareille, joilla on halu löytää parempi yhteys ja vakautta suhteeseen sekä halu korjata suhteen haavoja. Työskentelyn esteenä on akuutti päihdeongelma,  väkivalta tai meneillään oleva sivusuhde. Parin tulee sitoutua terapiatyöskentelyyn 10 -25 kerraksi, joskus jopa pidemmäksi aikaa. Terapiakäyntien alkaessa terapeutti ja pari yhdessä tutkivat millainen työskentelytapa olisi heille sopivin.   

Lisätietoa mm. Tunnekeskeisen terapiayhdistyksen sivut sekä kirjat: Johnson, S. 2015. Suojelen sinua kaikelta. Kuinka rakastaa ja tulla rakastetuksi. Psykologien kustannus. ja Johnson, S. 2011. Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Psykologien kustannus.

Addiktiivinen seksikäytös

Addiktiivisuus seksikäyttäytymisessä voi olla mikä tahansa seksiin liittyvää käyttäytymismalli, jota siitä kärsivä henkilö ei pysty hallitsemaan ja joka aiheuttaa hänelle ongelmia.

Tämän lisäksi seksiriippuvuus on toistuvaa käyttäytymistä, jota henkilö ei pysty lopettamaan, tai vaikka lopettaminen onnistuisi, alkaa käyttäytyminen taas pian uudelleen.

Seksiriippuvuutta ei määrittele se, minkälaisesta seksikäyttäytymisestä on kyse, vaan se, että käyttäytymiseen on syntynyt riippuvuussuhde. Esimerkiksi:

  • pakonomainen masturbointi
  • pakonomainen pornon käyttö
  • monen samanaikaisen suhteen olemassaolo
  • rakkausaddiktio
  • itsensäpaljastelu ja tirkistely  
  • fetissit, prostituutio
  • anonyymi seksi, puhelinseksi
  • chat huoneet ja online
  • seksi kumppanin kanssa

Jos epäilet Sinulla olevan addiktiivista seksikäytöstä, voit tehdä Päihdelinkin seksiriippuvuustestin

Voit myös työskennellä riipuvuuutesi kanssa itse englannin kielisen Kick Start ohjelman kanssa

Mikäli tarvitse terapeuttista tukea irroittautuaksesi addiktiivisesta seksikäytöksestä, ota yhteyttä [email protected]

Oppi ja Oivalluksen toimitilat Verkahovissa

Oppi ja Oivallus toimii Turun Verkahovissa,
osoitteeseen Verkatehtaankatu 4, as 403a (4 krs.)
Työhuoneella ei ole odotustilaa, joten saavuthan paikalle sovittuna ajankohtana. Alakerran kahvila palvelee ma-pe klo 7-15.00.
Lämpimästi tervetuloa!

Kelan kuntoutusterapiatukea paripsykoterapiaan

Parin ongelmat voivat olla pitkäkestoista paripsykoterapiaa vaativaa ja silloin kannattaa selvittää, voiko Kelan kuntoutusterapiatuki tulla avuksi. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Kuntoutusterapiatukea haettaessa, toinen puoliso on hakijana. Työ- tai opiskelukykyä uhkaava mielenterveyden ongelma on syy hakea ensin psykiatrilta diagnoosi (esim. masennus, ahdistuneisuushäiriö jne.) ja kolmen kuukauden päästä lausunto psykoterapian tarpeesta sekä lähettää kelalle tukihakemus.

Parisuhteen vakavat kriisit, kuten uskottomuus, sairastuminen, erouhka jne. aiheuttavat monille suurta kuormitusta ja kärsimystä, josta voi seurata mielenterveyden ongelmia joko toiselle tai molemmille suhteessa. Parisuhde voi olla merkittävä tuen lähde kun kuormitus tulee suhteen ulkopuolelta ja siten tukea toipumisessa.

Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa.

Oppi ja Oivallus Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Oppi ja Oivallus 29.11.2020

Mielenterveystalo.fi mielenterveyden omahoitoon

Mielenterveystalo.fi sisältää tietoa mm.  erilaisista mielenterveyden ongelmista, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. Omahoito- ohjelmista löytyy myös toimivia harjoituksia itsenäiseen työskentelyyn!

Perheaikaa.fi sivusto tarjoaa luentoja, keskustelua ja verkkokursseja parisuhteen ja perheen moninaisiin tilanteisiin.

Voit verkkokurssin avulla kehittää esim. uusperheen perheytymistä, käsitellä vanhempien eron vaikutusta lapsiin tai vaikka käydä tunnekeskeistä parisuhdekurssia. Mielessä olevien asioiden tutkiminen yksin ja/tai yhdessä kumppanin kanssa, antaa ymmärrystä ja työkaluja suhdeasioiden kohtaamiseen.

Verkkomateriaali sopii useimmille suhdeasioiden kanssa pähkäileville, vaikka omahoitoon terapian ja neuvonnan lisäksi.

Parisuhteen ja seksuaalisuuden omahoito-ohjelmat

Mielenterveystalo.fi  ja Väestöliitto on tehneet yhteistyössä jokaiselle sopivat Parisuhteen ja Seksuaalisuuden omahoito-ohjelmat nettiin maksuttomasti käytettäviksi.

Parisuhteen omahoito-ohjelma perustuu tutkittuihin menetelmiin ja kokemustietoon siitä, että läheisyys ja luottamus saavat aikaan elämänlaadun ja terveyden paranemista molemmille. Omahoito-ohjelman harjoitukset on kehitetty tukemaan parin vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja onnellisuutta. Suurin osa parin elämästä on arkea, joten omahoito-ohjelmakin keskittyy arkisten asioiden sujumiseen. Voit hyödyntää ohjelmaa yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Voit käydä läpi koko ohjelman tai käydä läpi yksittäisiä osia, tehtäviä ja harjoituksia. Tehtävissä keskitytään oppimaan korjaavan keskustelun metodi.

Oletko pohtinut omaa seksuaalisuuttasi tai oletko kokenut jotain sellaista, mihin tarvitset apua? Seksuaalisuus on iso kokonaisuus.Seksuaalinen mielen ja kehon tasapaino on tila, jota voit edistää omalla toiminnallasi. Tämän omahoito-ohjelman avulla löydät tietoa ja apua seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Omahoito-ohjelmasta voit löytää myös enemmän vitaalisuutta, elinvoimaa ja hyväksyntää omaa seksuaalisuutta kohtaan. Seksuaalisuuden omahoito-ohjelma sisältää tehtäviä ja harjoituksia, jotka on tarkoitettu Sinulle avuksi pohdintoihisi niin, että seksuaalinen hyvinvointisi kohenee ja saavutat kehon ja mielen tasapainon. Tehtävät ja harjoitukset ovat yksinkertaisia, helppoja ja toisaalta haastavia juuri keskittymiskyvyn osalta.