Koronavirus tiedote

Oppi ja Oivalluksen vastaanotolla on siirrytty etäterapiaan ja etätyönohjauksiin, mutta myös kasvokkain tapaamiset ovat vielä mahdollisia.

Huolehdimme tiloissamme siivouksesta ja hygieniasta entistä huolellisemmin, jotta voit / voitte turvallisin mielin käydä tapaamisissa.

Jos olet sairastunut, karanteenissa tai haluat varotoimien vuoksi pysytellä kotona, voimme pitää sovitun tapaamisen etäyhteyden kautta:
Vaihtoehtoina tietoturvallinen doxy.me, jota käytettäessä lähetän spostilinkin, josta pääset skypeä muistuttavaan ohjelmaan tietokoneelta tai älypuhelimelta (tietokoneella tarvitaan mikrofoni ja kamera).

Kerrothan ennen tapaamista, haluatko toteuttaa tapaamisen etäyhteyden kautta vai kasvokkain.

Kela on tehnyt linjauksen 24.3.2020 kuntoutuspsykoterapioiden järjestämiseen liittyen:

Koko tiedote tästä linkistä.

Kelan tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Edellä mainituista seikoista johtuen Kela suosittaa läsnäkuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena, jos se on mahdollista.

Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä. Jos kuntoutusta päätetään jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Tarvittaessa palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa keskeytyneelle tai siirretylle kuntoutukselle uuden ajankohdan. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Lisätietoja korona viruksesta THL:n sivusto

Pari- ja perheterapeutti Marika Suvannon vastaanotto Oppi ja Oivalluksen tiloissa 27.3.20 alkaen

Voit varata ajan pari- ja perheterapiaan ajanvarauskalenterista tai s postilla: [email protected]

Kelan kuntoutusterapiatukea paripsykoterapiaan

Parin ongelmat voivat olla pitkäkestoista paripsykoterapiaa vaativaa ja silloin kannattaa selvittää, voiko Kelan kuntoutusterapiatuki tulla avuksi. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Kuntoutusterapiatukea haettaessa, toinen puoliso on hakijana. Työ- tai opiskelukykyä uhkaava mielenterveyden ongelma on syy hakea ensin psykiatrilta diagnoosi (esim. masennus, ahdistuneisuushäiriö jne.) ja kolmen kuukauden päästä lausunto psykoterapian tarpeesta sekä lähettää kelalle tukihakemus.

Parisuhteen vakavat kriisit, kuten uskottomuus, sairastuminen, erouhka jne. aiheuttavat monille suurta kuormitusta ja kärsimystä, josta voi seurata mielenterveyden ongelmia joko toiselle tai molemmille suhteessa. Parisuhde voi olla merkittävä tuen lähde kun kuormitus tulee suhteen ulkopuolelta ja siten tukea toipumisessa.

Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa.

Oppi ja Oivallus Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Oppi ja Oivallus 13.5.2018

Mielenterveystalo.fi mielenterveyden omahoitoon

Mielenterveystalo.fi sisältää tietoa mm.  erilaisista mielenterveyden ongelmista, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. Omahoito- ohjelmista löytyy myös toimivia harjoituksia itsenäiseen työskentelyyn!

Perheaikaa.fi sivusto tarjoaa luentoja, keskustelua ja verkkokursseja parisuhteen ja perheen moninaisiin tilanteisiin.

Voit verkkokurssin avulla kehittää esim. uusperheen perheytymistä, käsitellä vanhempien eron vaikutusta lapsiin tai vaikka käydä tunnekeskeistä parisuhdekurssia. Mielessä olevien asioiden tutkiminen yksin ja/tai yhdessä kumppanin kanssa, antaa ymmärrystä ja työkaluja suhdeasioiden kohtaamiseen.

Verkkomateriaali sopii useimmille suhdeasioiden kanssa pähkäileville, vaikka omahoitoon terapian ja neuvonnan lisäksi.

Nyt paripsykoterapiaan, seksuaaliterapiaan, uusperheneuvontaan sekä yksilö- ja ryhmätyönohjauksiin voi varata ajan verkossa.

Varaa aika verkossa silloin kuin sinulle sopii!

Parisuhteen ja seksuaalisuuden omahoito-ohjelmat

Mielenterveystalo.fi  ja Väestöliitto on tehneet yhteistyössä jokaiselle sopivat Parisuhteen ja Seksuaalisuuden omahoito-ohjelmat nettiin maksuttomasti käytettäviksi.

Parisuhteen omahoito-ohjelma perustuu tutkittuihin menetelmiin ja kokemustietoon siitä, että läheisyys ja luottamus saavat aikaan elämänlaadun ja terveyden paranemista molemmille. Omahoito-ohjelman harjoitukset on kehitetty tukemaan parin vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja onnellisuutta. Suurin osa parin elämästä on arkea, joten omahoito-ohjelmakin keskittyy arkisten asioiden sujumiseen. Voit hyödyntää ohjelmaa yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Voit käydä läpi koko ohjelman tai käydä läpi yksittäisiä osia, tehtäviä ja harjoituksia. Tehtävissä keskitytään oppimaan korjaavan keskustelun metodi.

Oletko pohtinut omaa seksuaalisuuttasi tai oletko kokenut jotain sellaista, mihin tarvitset apua? Seksuaalisuus on iso kokonaisuus.Seksuaalinen mielen ja kehon tasapaino on tila, jota voit edistää omalla toiminnallasi. Tämän omahoito-ohjelman avulla löydät tietoa ja apua seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Omahoito-ohjelmasta voit löytää myös enemmän vitaalisuutta, elinvoimaa ja hyväksyntää omaa seksuaalisuutta kohtaan. Seksuaalisuuden omahoito-ohjelma sisältää tehtäviä ja harjoituksia, jotka on tarkoitettu Sinulle avuksi pohdintoihisi niin, että seksuaalinen hyvinvointisi kohenee ja saavutat kehon ja mielen tasapainon. Tehtävät ja harjoitukset ovat yksinkertaisia, helppoja ja toisaalta haastavia juuri keskittymiskyvyn osalta.

 

Mustasukkaisuus on monille tuttu, mutta haastava tunne parisuhteessa

Parisuhteessa voi kokea monenlaisia tunteita, mutta mustasukkaisuus on niistä haastavimpia. Kun suhteessa koetaan mustasukkaisuutta, voi kyseessä olla aiheellinen hälytys,joka kertoo että jokin uhkaa itselle merkittävää suhdetta. Kysymyksessä voi olla myös “vikahälytys”, joka on aktivoitunut jonkin oletetun uhan pohjalta ja aiempien pettymysten ja menetysten seurauksena. Lisää aiheesta Ylen akuutissa.